3M

3M
3M Company prowadzi zdywersyfikowaną działalność przemysłową i operacyjną w ponad 60 krajach. Jest uznana za jedną z najbardziej innowacyjnych firm na świecie. Od ponad 100 lat zapewnia zrównoważony wzrost i stałe wyniki. Atutem firmy jest silna baza technologiczna. Nowatorskie rozwiązania wpływają na zwiększenie wydajności oraz poprawę jakości wyrobów firmy.Od wielu lat główne założenia strategii firmy pozostają niezmienne - są nimi ciągły rozwój innowacyjnych technologii i produktów oraz ekspansja na nowe rynki. 3M tworzy nową przyszłość - przyszłość szybszego wzrostu i zwiększonej konkurencyjności przy jednoczesnym zapewnieniu najlepszych wyników.