Regulamin GirodMedical

DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

a) GIRODMEDICAL
GIROD MEDICAL SAS (sp. z o. o.) z siedzibą w Carquefou, 44470 Carquefou, przy rue du Marais 4, wpisana do rejestru firm pod numerem RCS 912 979 689 00011

b) WWW.GIRODMEDICAL.PL
prowadzony przez GIRODMEDICAL w języku polskim sklep internetowy, którego Girodmedical Sarl jest wyłącznym administratorem i właścicielem

c) TOWAR
rzecz, która jest przedmiotem sprzedaży, zgodnie z Regulaminem

d) UŻYTKOWNIK
podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez GIRODMEDICAL na zasadach określonych w Regulaminie

e) SPRZEDAJĄCY
Girodmedical Sarl

f) KUPUJĄCY
Użytkownik kupujący Towary na Girodmedical.pl

g) KONTO
prowadzone dla Użytkownika przez Girodmedical pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach

h) REJESTRACJA
procedura zakładania Konta

 

REGULAMIN

Regulamin zawiera zasady działania sklepu internetowego www.girodmedical.pl, będącego wyłączną własnością firmy GIROD MEDICAL SAS mieszczącej się w Nantes pod adresem:

7 rue du Château de Bel Air

44 470 Carquefou

Francja

tel. 00 33 240 58 98 00

Firma wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, numer rejestru: RCS 912 979 689 00011

Numer podatnika VAT: FR34912979689

 

Każda osoba dokonująca zakupów na stronie girodmedical.pl ma obowiązek zapoznania się z poniższym regulaminem i postępowania zgodnie z jego regułami. Z oferty może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z tym, iż Kupujący zapoznał się z poniższym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Kupujący każdorazowo wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia przez Girodmedical.

 

Niniejsza strona zarejestrowana jest pod numerem 1171366 w Krajowej Komisji Ochrony Informacji i Wolności, jest to francuski urząd ochrony danych osobowych. Girodmedical przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności. Kupujący ma pełne prawo dostępu do danych przechowywanych na serwerach Girodmedical. Aby otrzymać kopię danych, prosimy o e-mail na poniższy adres: kontakt@girodmedical.com

 

ARTYKUŁ 1 - CENNIK

 

Oferta Girodmedical jest skierowana zarówno do profesjonalistów jak i klientów indywidualnych. Ceny są jednakowe dla wszystkich klientów. Ceny towarów, wyrażone w złotych polskich, uwzględniają podatek VAT, chyba że w ofercie stanowi inaczej. Cena produktu nie uwzględnia kosztów dostawy zamówienia.

 

W przypadku zamówień złożonych poza Unią Europejską, kupujący jest uznawany za importera towarów. Cena towarów wysyłanych poza granice Unii Europejskiej nie zawiera podatku VAT, natomiast kupujący może być zobowiązany do zapłaty cła, miejscowych podatków itp. Girodmedical nie odpowiada za te opłaty. W razie wątpliwości prosimy o skontaktowanie się z miejscowymi przedstawicielami władz. W pewnych okolicznościach Girodmedical może odmówić obsługi zamówień poza Unię Europejską. Wszystkie zamówienia tego typu muszą być uiszczone w polskich złotych.

 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania czy też wycofania towaru z oferty, oraz wycofania się z transakcji w razie wystąpienia jakichkolwiek błędów na stronie; przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdym momencie. Niemniej jednak kupujący nabywa towar po cenie dnia. Towary pozostają własnością firmy Girodmedical do momentu uiszczenia pełnej zapłaty.

 

ARTYKUŁ 2 - SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

Istnieją następujące formy składania zamówień:

- przez Internet, na stronie www.girodmedical.pl, 24 godziny na dobę przez cały rok, realizacja zamówień odbywa się w dni robocze (poniedziałek - piątek),

- telefonicznie pod numerem +33 240 58 98 00 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 12:00 i  od 14:00 do 17:00

 

Girodmedical zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w razie, gdy między Girodmedical a klientem istnieje spór w kwestii zapłaty za któreś z poprzednich zamówień. Podobnie w każdym przypadku gdy transakcja lub jej pochodzenie budzą uzasadnione obawy.

 

ARTYKUŁ 3 - ZATWIERDZENIE ZAMÓWIENIA

 

Naciśnięcie przycisku 'złóż zamówienie' w ostatniej fazie składania zamówienia jest równoznaczne z tym, iż Kupujący zatwierdza zamówienie i zapoznał się z poniższym regulaminem oraz zobowiązuje się w pełni do jego przestrzegania. Dane zarejestrowane przez Girodmedical stanowią dowód transakcji pomiędzy Girodmedical a klientem . Dane zarejestrowane przez system płatności są dowodem transakcji finansowych.

 

 

ARTYKUŁ 4 - DOSTĘPNOŚĆ TOWARU I WAŻNOŚĆ OFERT PROMOCYJNYCH

 

Oferty promocyjne i obniżki cen pozostają ważne jeśli spełnione są dwa warunki:

- są obecne na naszej stronie w ofercie,

- towary objęte promocją są dostępne.

 

Ważność ofert promocyjnych na towary niedostępne w magazynie Girodmedical w chwili złożenia zamówienia zależy od dostępności tych towarów u dostawcy.

W razie ewentualnych opóźnień lub braku dostępności towarów kupujący zostanie poinformowany e-mailem o tym fakcie jak tylko będzie to możliwe. Kupujący może wystąpić z prośbą zwrotu lub wymiany towaru pod następującym telefonem +33 240 58 98 00 W przypadku rezygnacji z zamówienia, kupujący otrzyma zwrot kosztów w ciągu 30 dni od chwili otrzymania przez Girodmedical informacji o rezygnacji.

 

ARTYKUŁ 5 - DOSTAWA

 

Towary są dostarczane pod adres wskazany podczas składnia zamówienia przez Pocztę Polską lub firmę kurierską. Girodmedical zastrzega sobie jednak prawo do dzielenia dostaw. Koszty spedycyjne będą zaksięgowane tylko raz, w chwili złożenia zamówienia, bez względu na ilość dostaw (tylko w przypadku, gdy decyzja o podzieleniu dostaw wypływa od GirodMedcal).

 

Girodmedical nie odpowiada za skutki wynikające z opóźnień w dostawie. Towary są przewożone na ryzyko klienta. Jest zatem nieodzowne sprawdzenie przez kupującego stanu dostarczonych towarów oraz zgłoszenie uwag i zastrzeżeń po dokonaniu odbioru od kuriera / spedytora.

 

UWAGA:

Chcielibyśmy podkreślić, iz kupujący powinien sprawdzić ilość paczek i zawartość przesyłki w chwili odbioru od kuriera / spedytora. Bardzo często kurierzy sprawiają wrażenie bycia w pośpiechu, natomiast są zobowiązani czekać, aż odbiorca sprawdzi stan przesyłki. W celu zachowania prawa do reklamacji, odbiorca powinien zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi w protokole szkodowym sporządzonym przez kuriera. Pokwitowanie odbioru bez zastrzeżeń oznacza akceptację przesyłki w stanie w jakim została dostarczona i zwalnia firmę spedycyjną z odpowiedzialności. Wszelkie nieprawidłowości stwierdzone po fakcie odbioru, mogą (nie muszą) być objęte gwarancją producenta ( zwrotu towaru odbywa się wtedy na koszt klienta, ślady zużycia nie są objęte gwarancją).

 

W razie zastrzeżeń co do stanu przesyłki, proszę uprzedzić nas w ciągu 24 godzin telefonicznie (lub w ciągu 4 dni roboczych w przypadku listu poleconego za pokwitowaniem wysłanego do nas) od sporządzenia protokołu szkodowego. W razie nieprzestrzegania powyższej procedury wszystkie koszty sporu będą poniesione przez kupującego.

 

 

ARTYKUŁ 6 - FORMY PŁATNOŚCI

 

Akceptujemy następujące formy płatności:

- Przelew internetowy,

- Karta płatnicza (Visa/Mastercard),

- Serwis PayPal.

 

ARTYKUŁ 7 – BEZPIECZNE ZAKUPY

 

Aby zagwarantować bezpieczeństwo i sprawny przebieg wszystkich transakcji Girodmedical współpracuje z RBS WorldPay (The Royal Bank of Scotland). Wszystkie płatności są zatem scentralizowane i Girodmedical nie ma dostępu do numeru Państwa kart płatniczych.

 

 

ARTYKUŁ 8 - ZWROTY TOWARÓW

 

Każdy klient, który zakupił towary w naszym sklepie internetowym i który, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów, zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 10 dni liczonym od dnia odebrania przesyłki*. Informację o zwrocie towaru należy przesłać w formie pisemnej lub zgłosić telefonicznie. Towar nie może nosić śladów używania, musi być kompletny. Produkty zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po usunięciu oryginalnego opakowania lub ewentualnych zabezpieczeń (nagrania audio, programy komputerowe).

Zwracany towar należy przesłać w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed uszkodzeniem bezpośrednio na adres:

7 rue du Château de Bel Air

44 470 Carquefou

Francja

tel. 00 33 240 58 98 00

Do zwracanej przesyłki należy dołączyć oryginał rachunku (faktura / faktura VAT) oraz krótki list wyjaśniający. GirodMedical gwarantuje zwrot pieniędzy w wysokości ceny towaru. Pieniądze będą zwrócone przelewem na rachunek bankowy klienta. Koszt dostarczenia przesyłki nie podlega zwrotowi.

*Termin zwrotu wynosi 30 dni w przypadku stołów do masażu Eco 2008 i Eco 2008 z opraciem.

 

ARTYKUŁ 9 – INFORMACJA O PRODUKTACH

Girodmedical dokłada wszelkich starań, by informacje o produktach były rzetelne, kompletne i uaktualnione. Zawierają one dane techniczne i fotografie dostarczone do nas przez naszych partnerów i dostawców. Opisy są dostępne w ramach możliwości technicznych i w zgodzie z obowiązującymi standardami. Zdjęcia produktów nie mają wartości kontraktowej.

 

ARTYKUŁ 10 - SPORY

Wszelkie spory dotyczące zamówienia (na przykład jego interpretacji, ważności, anulacji, przetwarzania) będą przedmiotem europejskiego prawa materialnego z wyjątkiem postanowień konwencji wiedeńskiej z dnia 11 kwietnia 1980 o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Wszelkie spory dotyczące zamówienia (na przykład odebrania zamówienia, dostawy, płatności itp.) będzie w obrębie jurysdykcji właściwej siedzibie GirodMedical.

 

 

ARTYKUŁ 11 - GWARANCJA

 

Gwarancja naszych produktów jest ograniczona do okresu wskazanego poniżej każdego opisu produktu. Wady i uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego obchodzenia się z towarem, z nieuwagi przy rozpakowywaniu (na przykład: ślady noża), wypadku lub normalnego zużycia, nie są objęte gwarancją.

Gdy przedmiot jest tzw. przedmiotem z opcją a zatem jest wykonany na zamówienie klienta (na przykład: gęstość pianki  czy wymiary stołu do masażu), GIRODMEDICAL nie przyjmuje anulacji zamówień, nie udziela zwrotu pieniędzy po złożeniu zamówienia, oprócz uzasadnionych przypadków takich jak wada fabryczna, które zostaną rozpatrzone po zgłoszeniu problemu przez klienta.

 

***

Niniejszy regulamin wraz z wszelkimi ewentualnymi warunkami dodatkowymi jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień na www.girodmedical.pl GirodMedical zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści regulaminu. Każdy klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu i związany postanowieniami regulaminu z chwilą złożenia zamówienia.